กู้เงินรายเดือน, สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อ ธ.ก.ส

เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
8000 บาทกว่า
1-60 เดือน
12% กว่า

สินเชื่อ ธ.ก.ส  ช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตร

หากพูดถึงสินเชื่อ คุณจะคิดถึงธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมาย เงินกู้ง่าย แต่ในปัจจุบันได้มีสินเชื่อมากมาย ทำให้คุณสับสนบริการแต่ละเจ้าว่าจะใช้บริการที่ไหนดี สินเชื่อ ธ.ก.ส เป็นสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนไม่ว่าจะได้รับความกระทบภาวะภัยแล้งหรือผู้ที่ได้รับความกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทางธนาคารจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ โดยธนาคารจะเจาะกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันยิ่งคุณเป็นเกษตรกรทางธนาคารจะช่วยให้คุณมีงานทำจากที่ดินของคุณเอง จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคุณซึ่งจะเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เราไปดูรายละเอียดสินเชื่อ ธ.ก.สสำหรับปี 2023 กันเลย

สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลใหม่ (Jump Start Credit)

เป็นสินเชื่อ ธ.ก.สที่เหมาะสำหรับลูกค้า ธ.ก.ส มานานแล้วและได้รับการพักชำระหนี้ตามมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรที่มีการผลิตระยะสั้นในฤดูกาลผลิตของปี 2566/2566 ซึ่งจะได้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 4 ต่อปี และปีที่ 2 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยจะปรับตามชั้นลูกค้า

สินเชื่อ New Gen Hug (ฮัก) บ้านเกิด

สำหรับเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการกลับสู่ภูมิลำเนา มีความสนใจในการทำการทำเกษตรกรรม ไม่ว่าเกษตรแปรรูป, เกษตรกรรมยั่งยืน, เกษตรเทคโนโลยีและเกษตรท่องเที่ยวชุมชน สินเชื่อ ธ.ก.สจะมีวงเงินสำหรับการกู้จะเป็นไปสำหรับแผนงานโครงการ ส่วนอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-3 จะอยู่ที่ 0%ต่อปี เดือนที่4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยจะเป็น MRR ระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้สำหรับกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จะต้องชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาและกู้เงินเพื่อการลงทุน จะกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ทำสัญญา

สินเชื่อ 108 อาชีพ-ธ.ก.ส.

เป็นสินเชื่อ ธ.ก.สสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ กิจการส่วนตัว รับจ้างและมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเพื่อจะมาเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นหรือสำหรับคนที่ต้องการจะเริ่มต้นในการหาอาชีพเสริม ธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ใช่อาชีพเกษตรกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีช่องทางรายได้อย่างอื่น ซึ่งทางธนาคารจะให้วงเงิน 3,000 – 100,000 บาทสำหรับผู้ขอกู้รายบุคคลสำหรับกู้เงินด่วนผ่านแอพ ส่วนวงเงิน 50,000 – 300,000 บาทสำหรับการขอกู้เงินแบบรวมกลุ่ม

การกู้เงินกับสินเชื่อ ธ.ก.ส

สินเชื่อ ธ.ก.สแต่ละประเภทจะมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน ซึ่งจะดีกว่าเงินกู้ด่วนนอกระบบ หากสินเชื่อที่คุณได้ขอกู้เงินได้อนุมัติไปแล้ว ไม่ตรงตามความต้องการของคุณ คุณอาจจะต้องเสียเวลาในการเดินเรื่องเอกสารใหม่ทั้งหมด อีกทั้งทำให้เกิดความยุ่งยากที่จะต้องไปธนาคารใหม่อีกครั้งด้วย คุณควรศึกษาสินเชื่อแต่ละประเภทให้ดีเสียก่อน

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
15000 บาทกว่า
1-36 เดือน
1-36 เดือน
สินเชื่อกสิกรให้วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้
เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
15,000 บาท
12-60 เดือน
12-60 เดือน
เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
6500 บาทกว่า
1-12 เดือน
1-12 เดือน
Facebook