สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
15000 บาทกว่า
1-60 เดือน
25% กว่า

สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

 

• อนุมัติไว กับสินเชื่อบุคคล Speedy loan

• วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท

• ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี

2. รายได้ขั้นต่ำ

– 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)

– 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

 

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินของสินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

• วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 3,000,000 บาท

• อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่กู้ แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี

 

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

1. เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2. เอกสารยืนยันรายได้

สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

3. สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

4. บัญชีเงินฝาก

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สินเชื่ออิ่มใจรับเงินสูงสุดรายละ 100,000 บาท
เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
ไม่กำหนด
60 เดือน
60 เดือน
เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
5000 บาทกว่า
1-36 เดือน
1-36 เดือน
เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
12000 บาทกว่า
1-72 เดือน
1-72 เดือน
Facebook