ทำบัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสดออมสิน

เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
8000 บาทกว่า
1-60 เดือน
12% กว่า

สมัครบัตรกดเงินสดออมสินทำยังไง และต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไรในการสมัครบ้าง!?

 

เพราะธนาคารออมสินเข้าใจคุณ…สินเชื่อ ‘บัตรเงินสด ประชาชนพร้อมใช้’ คืนความสุขทางการเงิน ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน กับบัตรกดเงินสดออมสิน PRIMA CARD ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง เอาล่ะ…เรามาดูถึงวิธีการสมัครพร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครกันเลย!

 

PRIMA CARD เป็นมากกว่าบัตรกดเงินสดออมสิน ให้ความสุขได้เท่าที่คุณต้องการ

ดั่งคำสโลแกนที่บอกไว้ตั้งแต่ด้านบน เพราะว่าวงเงินของบัตรกดเงินสดออมสินใบนี้มีสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำเท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท แถมยังไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ และไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าอีกด้วย

 

คุณสมบัติในการสมัครบัตรกดเงินสดออมสิน PRIMA CARD

 1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
 2. รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
 3. ผู้ประกอบอิสระ/เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี
 4. มีสัญชาติไทย
 5. อายุงาน ดังนี้
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงินสดออมสิน PRIMA CARD

– ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
 • Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด
 • บัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

– อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี
 • ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ
 • Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ–เลขที่บัญชี

 

รู้ถึงขนาดนี้แล้วก็สมัครได้เลยทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/ แต่ที่สำคัญที่เราอยากจะเตือนก็คือต้องรู้จักใช้เงินอย่างรอบคอบกันด้วยนะ

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
15000 บาทกว่า
1-48 เดือน
1-48 เดือน
เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
7000 บาทกว่า
1-36 เดือน
1-36 เดือน
เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราต่อปี
12000 บาทกว่า
1-72 เดือน
1-72 เดือน
Facebook