สนใจลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ผ่อนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000-50000 บาทวันนี้และลงทะเบียนออมสินรอบ 2 ออนไลน์ได้จริง

เสริมพลังฐานราก เปิดลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ ให้ผู้ที่กู้ฉุกเฉินเดิม

สมัครเลย

จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังทุกประเทศทั่วโลก กิจกรรมทางสังคมต่างก็ต้องหยุดชะงักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่อย่างน้อยก็ยังมีความหวังจากความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีน ที่จะช่วยให้ทุกอย่างค่อย ๆ กลับมาดีเหมือนเดิม ทางด้านของมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงิน ดำเนินมาตรการเยียวยาโควิด โดยหนึ่งในธนาคารของรัฐอย่างธนาคารออมสิน ได้ดำเนินมาตรการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้วยการปล่อยสินเชื่อออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และสินเชื่อออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งได้เปิดให้มีการลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo และเว็บไซต์ www.gsb.or.th และเพื่อไม่ให้เสียเวลา เราไปดูวิธีลงทะเบียนออมสินรอบ 2 และรายละเอียดในการลงทะเบียนออมสินใหม่ 2567 กันเลย

 

สมัครเลย

 

เปิดรับลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo

เนื่องจากมีผู้คนอีกเป็นจำนวนมาก ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อดี ๆ จากสถาบันการเงินได้ ด้วยเหตุนี้ธนาคารออมสินจึงได้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดีให้กับพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบอาชีพอิสระทุก ๆ คน ที่ต้องการเงินทุนในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้น ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 บาท ในครั้งนี้ เป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำ ขอกู้ได้โดยไม่ใช้หลักค้ำประกัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุก ๆ คน

  • วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.35% ต่อเดือน
  • ผ่อนชำระเงินคืนได้นานสูงสุดไม่เกิน 3 ปี
  • ปลอดการเงินงวดใน 6 งวดแรก

ล่าสุดทางธนาคารออมสินได้ประกาศเปิดรับการลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ และได้มีการปรับเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยเปิดโอกาสให้กับผู้กู้เดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีอาชีพอิสระ ให้สามารถลงทะเบียนออมสินรอบใหม่นี้ได้ด้วย ซึ่งจะปล่อยให้กู้ในวงเงิน 20,000 บาท โดยวิธีลงทะเบียนออมสินรอบ 2 นี้ ยังคงให้สมัครขอกู้ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เช่นเดิม

สมัครเลย 

ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ สำหรับผู้ที่มีประวัติผ่อนชำระที่ดี

ธนาคารออมสินได้ตอบรับต่อมาตรการของรัฐบาล ในการช่วยเหลือให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางธนาคารจึงเปิดให้ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท ในโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 เปิดให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร   www.gsb.or.th

  • วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.10% ต่อเดือน
  • ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี
  • ปลอดชำระเงินงวดใน 6 งวดแรก

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน เป็นสินเชื่อที่สามารถยื่นขอกู้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสำหรับการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุดวันนี้ ได้ปิดรับการลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากได้สิ้นสุดโครงการไปแล้วเมื่อ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่จะมีการเปิดรับลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ ให้กับผู้กู้เดิมที่มีประวัติการผ่อนชำระคืนที่ดีอีกครั้ง ในโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 65

สมัครเลย

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 65 หมดเขตวันไหน?

สืบเนื่องมาจากที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการปล่อย “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 บาท มีวงเงินรวมทั้งสิน 10,000 ล้านบาท เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo พบว่ามีผู้ที่ให้สนใจ และยื่นกู้สินเชื่อเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

เพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อน และตอบรับต่อความต้องการของผู้คนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีเป็นจำนวนมาก การลงทะเบียนออมสินรอบใหม่นี้ได้มีการปรับเกณฑ์ของผู้กู้ใหม่ ในการที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 65 เงื่อนไขใหม่นี้ ได้เปิดโอกาสให้กับคนที่เคยกู้โครงการสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท ที่ผ่านมา ให้สามารถลงทะเบียนออมสินรอบ 2 ออนไลน์นี้ได้ โดยปล่อยกู้ในวงเงินรายละไม่เกิน 20,000 บาท สำหรับผู้กู้รายเดิมที่ต้องการจะยื่นขอกู้สินเชื่อในครั้งนี้จะต้องมีประวัติในการผ่อนชำระที่ดี และไม่เคยมีประวัติหนี้เสียมาก่อน ซึ่งทางธนาคารออมสินจะทำการเปิดรับลงทะเบียนออมสินรากฐาน 50,000 บาทจนกว่าวงเงินของสินเชื่อจะเต็ม

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินใหม่อีกครั้ง พร้อมกับการปรับเงื่อนไขของสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก ให้ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน (สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19) เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา สามารถลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งวิธีลงทะเบียนออมสินรอบ 2 ยังคงให้สมัครยื่นกู้ผ่านทาง MyMo เช่นเดิม และจะเปิดรับลงทะเบียนสินเชื่อรากฐานออมสินไปเรื่อย ๆ จนกว่าวงเงินจะเต็มจำนวน

Facebook